Arbeiderpartiet vil opprettholde dagens nivå på barnetrygden. Samtidig er vi som kjent opptatt av å styrke det universelle velferdstilbudet for barn og unge, og slik bygge sterkere fellesskap på tvers av skillelinjer i samfunnet.