Rødt vil øke barnetrygda og bevare den som en universell skattefri overføring til alle som har ansvar for å forsørge barn. Barnetrygda skal økes for eldre barn slik at den blir lik for barn i alle aldre. Rødt vil også lovfeste at barnetrygden holdes utenfor beregningen av sosialhjelp.