En styrket barnetrygd vil redusere forskjellene og bekjempe fattigdom. Derfor vil SV øke barnetrygden for alle (det må fortsatt være et universelt velferdsgode) men samtidig målrette for grupper som flerbarnsfamilier og familier med enslige forsørgere. Dette vil sørge for at færre barn vokser opp i fattigdom. I SVs alternative budsjett satte vi av over 1,2 milliarder for å øke barnetrygden og innføre søskentillegg. I dag er barnetrygden en del av inntektsberegninga ved søknad om sosialhjelp. SV har i mange kommuner gått i bresjen for å holde barnetrygda utenfor beregningsgrunnlaget for å forhindre at de med aller minst fratas barnetrygden slik som i dag. Vi vil også innføre en statlig, forpliktende normering av økonomisk sosialhjelp.