Vi vil doble barnetrygden og deretter indeksregulere den.