Vi er opptatt av å styrke det universelle velferdstilbudet for barn og unge, og slik bygge sterkere fellesskap på tvers av skillelinjer i samfunnet, samt å beholde barnetrygden på dagens nivå.