Rødt vil øke barnetrygda og bevare den som en universell skattefri overføring til alle som har ansvar for å forsørge barn. Vi vil øke barnetrygda for eldre barn slik at den blir lik for barn i alle aldre. I tillegg vil vi lovfeste at barnetrygden holdes utenfor beregningen av sosialhjelp.