MDG ynskjer ei opptrapping av barnetrygda. I vårt alternative statsbudsjett for 2021 foreslo me å bevilge 1,4 mrd meir enn regjeringen til barnetrygd.