SV vil jobbe for å redusere ulikhet og bekjempe fattigdom, der er barnetrygden et viktig virkemiddel vi må bruke i økt grad Vi vil øke den for alle, samtidig målrette den mot utsatte grupper som flerbarnsfamilier og enslige forsørgere. I vårt alternative budsjett setter vi av over 1.2 milliarder til økt barnetrygd. Så må barnetrygden holdes utenfor beregning av sosialhjelp, slik at de som trenger den mest får den uavkortet.