Barnetrygden har et massivt etterslep tilbake til 1996. Rødt vil beholde barnetrygden som en universell ordning, ta igjen etterslepet slik at barnetrygden blir justert til dagens prisnivå og vi vil gjøre den urettferdige ordningen med at mange sosialhjelpmottakere ikke får barnetrygd ulovlig. Lokalt har Rødt i mange kommuner kjempet for at kommunen ikke skal trekke barnetrygden fra sosialhjelpen og i vårt alternative statsbudsjett viser vi hvordan 1/3 av etterslepet i barnetrygden kan hentes inn på et år.