Øke barnetrygda og bevare den som en universell skattefri overføring til alle som har ansvar for å forsørge barn. Rødt jobber for at barnetrygd må holdes utenfor beregning av sosialhjelp. Dette er en av mine aller viktigste saker som politiker og noe jeg vil legge stort press på, ettersom jeg er fra Telemark- et område i Norge på norgestoppen når det kommer til antall barn som vokser opp i familier med vedvarende lavinntekt.