JEG VIL OPPRETTHOLDE BARNETRYGDEN PÅ DAGNS NIVÅ. STYRKE UNIVERSELLE OG LAVTERSKELTILTAK (SE OVER).