Pengene må på bordet for at barnetrygda skal justeres dagens prisnivå. Derfor har SV i vårt alternative budsjett satt av 1,2 milliarder kroner til å øke barnetrygda. Det er viktig at barnetrygda fortsatt inngår i den universelle velferden, og ikke behovsprøves, men for å innrette den på treffsikkert vis, går vi inn for å innføre et søskentillegg. Flere lokalt folkevalgte SVere har også fått gjennomslag i sine kommuner for at barnetrygda ikke skal beregnes som inntekt i søknader om sosialhjelp. Når vi kommer i regjering må dette også bli nasjonal politikk.