Rødt støtter universelle velferdsordninger. Barnetrygden er en viktig del av det, og vi mener den må justeres til dagens prisnivå. Det skal vi jobbe for på stortinget. Lokalt har vi også vært med og jobbet for at kommunene ikke skal trekke barnetrygden fra sosialhjelpen.