SV vil auka barnetrygda for alle, og samtidig auka tillegga for fleirbarnsfamiliar og familiar med einslege forsørgarar. SV vil også at barnetrygda ikkje skal reknast som del av inntekta til dei som mottar sosialhjelp, fordi det fører til at dei familiane med lågast inntekt blir fråtatt barnetrygda. SV har føreslått dette i mange kommunar. På Stortinget vil me innføra ei statleg normering av sosialhjelpa slik at alle familiar får barnetrygd.