I 2019 sørget KrF for at barnetrygden økte for første gang siden 1996! Hvert år siden har KrF fått gjennomslag for at barnetrygden økte med 3 600 kroner i året for barn opp til fylte 6 år. I neste stortingsperiode vil vi at barnetrygden skal løftes til 2 000 kroner per måned for barn mellom 0-6 år, og til 1 500 kroner per måned for de mellom 6 og 18 år. Det utgjør totalt 24 000 kroner for de minste og 18 000 kroner for andre i barnetrygd per år. Vi vil også arbeide for at barnetrygd skal holdes utenfor beregningen for nivået på sosialhjelp. KrF har dessverre jobbet i motvind i mange år for å få dette til. Dette er et av de viktigste virkemidlene mot barnefattigdom, og det må vi bruke!