Rødt vil øke barnetrygden og bevare den som en universell skattefri overføring til alle som har ansvar for å forsørge barn. Videre vil vi at barnetrygden skal økes for eldre barn slik at den blir lik for barn i alle aldre. Til sist vil vi lovfeste at barnetrygden holdes utenfor beregningen av sosialhjelp.