Her vil vi oppretthalde dagens nivå på barnetrygda. Samtidig er vi som kjent oppteken av å stryke det universelle velferdstilbodet for barn og unge, og på den måten bygge sterkare fellesskap på tvers av skillelinjer i samfunnet.