KrF har løfta barnetrygda med 3600 kr to gangar for dei mellom 0 og 6 år og med 1000 kr for alle. No vil vi at barnetrygda skal løftast til 2000 kr per månad for dei mellom 0 og 6 år og 1500 per månad for dei mellom 6 og 18.Barnetrygd skal ikkje reknast i grunnlaget for berekning av ytingar etter lov om sosiale tjenester og lov om bustøtte.