KrF har stått i bresjen for økningen av barnetrygden. Siden 2019 har den økt med 3600 kr /år. KrF har programfesta for 2021-25  å øke barnetrygden til 2000kr /mnd for 0-6 år og 1500 kr /mnd for dei mellom 6-18 år. Vi ønsker også at barmetrygden ikke er med i grunnlaget for beregning av sosialhjelp.