MDG ønsker en opptrapping av barnetrygden. I vårt alternative statsbudsjett for 2021 foreslo vi å bevilge 1,4 mrd mer enn regjeringen til barnetrygd.Vil du støtte rusreformutvalgets, eventuelt regjeringens, forslag til ny rusreform, hvor straff erstattes med hjelp? MDG har lenge vært en forkjemper for en human ruspolitikk basert på avkriminalisering. Rusmisbruk er en enormt kompleks samfunnsutfordring, men straffelinjen er et feilskjær både etisk og kunnskapsmessig. Vi må jobbe på flere nivåer for å få resultater, bl.a. forebygge dårlige oppvekstkår, komme tidlig inn i behandling av psykiske lidelser, drive opplysningsarbeid blant barn og unge, og tenke skadebegrensing for dem som ikke klarer å leve et rusfritt liv.