Senterpartiet vil prisjustere barnetrygden og beholde denne støtten til barnefamiliene som en universell ordning uten behovsprøvning eller beskatning. Styrke tiltak mot barnefattigdom.