Barnetrygden ble justert opp i 2018 og i 2019 for første gang på 20 år. Nå får barnefamiliene 7200 kroner mer per barn under 6 år enn de gjorde før 2018. For Venstre handler det om å gi mest til de som trenger det mest. En familie som tjener over 1,5 millioner korner i året trenger kanskje ikke barnetrygden. Venstre vil prioritere å gi nye sosiale ytelser til de som trenger det mest fremfor de som klarer seg godt i Norge.