Fremskrittspartiet har alltid jobbet for at barnetrygden bør prisjusteres, og barnetrygden er økt betydelig de senere år, blant annet med Fremskrittspartiet i regjering. Vi vil også arbeide for å prisjustere barnetrygden i fremtiden.