Den ordinære barnetrygden økte fra 970 kroner til 1 054 kroner i måneden fra 1. mars 2019. Barnetrygden til barn opp til fylte 6 år øker ytterligere til 1 654 kroner fra 1. september 2021. Til sammen har barnetrygden på to år vil ha økt med 7 200 kroner i året for denne aldersgruppen. Dette er en historisk satsing i tråd med regjeringsplattformen. Økningen i barnetrygd innebærer et historisk løft for småbarnsfamiliene, og er et viktig krafttak mot barnefattigdom.