Ja! Arbeiderpartiet har lenge ønsket en slik gjennomgang og fremmet nylig representantforslag om det. Forslaget var utarbeidet i samarbeid med fagforeningene i Nav og understreker behovet for en effektiv organisering basert på tillit, kompetanse og lokal forankring. https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Sak/?p=83655