Dark Overlay

Vil du støtte en helhetlig gjennomgang av Nav som omfatter styringsform, organisering, arbeidsmåter og kompetanse?