Ja, vi ønsker en tillitsreform som gir fagfolk reell mulighet til å bruke faget sitt og gir brukerne lettere vei til hjelpen. Men for oss er det minst like viktig å sørge for at NAV får ressursene de trenger for å gjøre en god jobb, de siste åtte årene har NAV (i likhet med hele offentlig sektor) vært offer for en såkalt «avbyråkratiserings- og effektiviseringsreform» med flate høvelkutt i budsjettene hvert eneste år. Rødt er det eneste partiet på stortinget som har foreslått å reversere alle disse kuttene i våre alternative budsjetter (i tillegg til målrettet styrking bla for NAV), fordi vi er prinsipielt og ideologisk imot en sånn kuttreform.