Ja, Fremskrittspartiet har ønsket en helhetlig gjennomgang av Nav helt siden sammenslåingen av det statlige tilbudet og kommunens sosialtjenester. Vi har også et forslag inne til behandling i Stortinget som berører dette nå.