Ja! SV ønsker et løft for Nav hvor tid, tillit, tilgjengelighet og kompetanse prioriteres fremfor stadige ABE-kutt, nedskjæringer og innstramminger i ordninger. Vi trenger en helhetlig gjennomgang av Nav fordi det er nødvendig med god nok oversikt over hvor skoen trykker for å kunne ta nødvendige grep.