Ja. Rødt ønsker å bringe tilliten tilbake i trygdesystemet. Rødt er mot «arbeidslinje»-politikken. Vi vil reformere NAV slik at det blir færre skjema og unødvendige kontrollrutiner, og at de ansatte skal ha tillit og tid til å gjøre en god jobb. Det må også være tilgjengelig personlig saksbehandling for de som ønsker dette. Stoppe nedleggelsen av NAV-kontorer og omgjøre NAV til en institusjon som gir gode og nære tjenester til dem som trenger det.