Jeg mener at tid, tillit, tilgjengelig og kompetanse må prioriteres framfor stadige ABE-kutt og nedskjæringer. Det fordrer et løft for NAV, og derfor støtter jeg, og SV, en helhetlig gjennomgang av NAV fordi vi må vite hvor skoen trykker før vi kan ta nødvendige grep.