KrF ser behovet for justeringer og forbedringer av NAV, men ser foreløpig ikke behovet for en helhetlig gjennomgang. Et av hovedmålene med NAV-reformen var at mennesker med behov for forskjellige ordninger fra det offentlige, fikk ett sted å henvende seg. Vi ser at NAV blant annet kritiseres for mangel på tilgjengelighet. Det forventer vi at NAV griper fatt i, og har tiltro til at det gjøres. Mer generelt er det viktig å fortsette utviklingen av NAV slik at etaten på en enda bedre måte kan utføre sine oppgaver.