NAV har blitt mer byråkratisert og mer fokusert på besparelser de siste årene. Vi har også sett at det har blitt gjort alvorlige feil. I behandlingen av Granskingsutvalgets rapport om EØS-saken, NOU 2020:9 stemte MDG som eneste parti utenom Rødt for å oppnevne en granskningskommisjon for å ytterligere belyse ansvarsforholdene. Vi mener det ville være positivt med en helhetlig gjennomgang av NAVs styringsform, organisering, arbeidsmåter og kompetanse.