SV ønsker et løft for Nav hvor tid, tillit, tilgjengelighet og kompetanse prioriteres fremfor stadige ABE-kutt og nedskjæringer. Derfor støtter også SV en helhetlig gjennomgang av Nav fordi det er nødvendig med god nok oversikt over hvor skoen trykker for å kunne ta nødvendige grep. Nav må få mulighet til å få folk på beina og oppfylle formålet, både sosialt og å få flere i arbeid.