Ja! Jeg ser at det er et økende problem at folk ikke finner fram i NAV systemet. Det er kompliserte regelverk, vanskelige skjemaer og vanskelig å komme i kontakt med ansatte som kan hjelpe. Spesielt er terskelen høy for minoritetsspråklige. Det er behov for en tilgjengelighetsreform for å nå alle som trenger hjelp.