Ja, Rødt støtter en helhetlig gjennomgang av Nav. Rødt vil jobbe for at de som trenger hjelp hos NAV får hjelpen de trenger, og at de ansatte skal ha tillit og tid til å gjøre en god jobb. Da er en helhetlig gjennomgang er nødvendig.