Ja, SV ønsker et løft for NAV hvor tillitsreform er et mål. Vi må derfor ha en helhetlig gjennomgang som ser på alle sider av NAV. I dette må man også se på ABE -kutt og nedskjæringer.