Absolutt. Det er både Rødts politikk og noe jeg personlig vil støtte. Jeg opplever at NAV slik det er i dag hverken fungerer spesielt godt for ansatte eller brukere. Rødt vil jobbe for at de som trenger hjelp hos NAV får den hjelpen, og at de ansatte skal ha tillit og tid til å gjøre en god jobb. Da tror jeg en helhetlig gjennomgang er nødvendig.