Ja, MDG har i Stortinget bedt om en granskningskommisjon.