Vi vil styrke førstelinjen i NAV, slik at den enkelte saksbehandler har mer rom til å bedre iverksette tiltak basert på hver enkelt brukers behov. Samtidig ønsker vi en total gjennomgang av offentlig sektor kalt «tillitsreformen» - se lengre ned.