SV ønsker et løft for Nav hvor tid, tillit, tilgjengelighet og kompetanse prioriteres fremfor stadige ABE-kutt og nedskjæringer. Derfor støtter også SV en helhetlig gjennomgang av Nav fordi det er nødvendig med god nok oversikt over hvor skoen trykker for å kunne ta nødvendige grep.