Ja, absolutt. Det trengs en tillitsreform i offentlig sektor, og særlig i NAV. Jeg støtter en full gjennomgang. De ansatte i NAV gjør en fantastisk jobb innenfor rammene de har blitt gitt, men Rødt ønsker å styrke etaten gjennom å stanse nedbyggingen av NAV-kontorene, redusere dokumentasjonskravene og gjenoppbygge tilliten til de som jobber der. FO organiserer en viktig yrkesgruppe som det trengs flere av i NAV, nemlig sosionomene