Ja, det vil jeg støtte. NAV er over tid blitt mer byråkratisert og for fokusert på innsparing. Vi har også sett at det har blitt gjort alvorlige feil. I behandlingen av Granskingsutvalgets rapport om EØS-saken, NOU 2020:9, stemte MDG som eneste parti utenom Rødt for å oppnevne en granskingskommisjon for å ytterligere belyse ansvarsforholdene.