Ja! Utviklinga i NAV har gått feil vei og gitt mindre lokalt handlingsrom. At sentralt gitte målekort og stramme retningslinjer får mer plass, gjør at møtet på NAV-kontoret mellom saksbehandler og den som søker hjelp får mindre plass. Det frustrerer meg stort å se folk bli møtt med vedtak som ikke fører noe sted, i stedet for reelle løsninger.