Ja. En helhetlig gjennomgang er nødvendig. Det er for mange, både blant ansatte og blant folk som er i kontakt med NAV, som opplever at systemet ikke fungerer hensiktsmessig. NAV er en viktig brikke i velferdsstaten som må fungere godt.