Ja. Nav-tilsette må få større rom til å utøva profesjonelt skjønn, og rigide kontrollsystem må erstattast med tillitsbasert styring.