Det vil alltid være behov for justeringer og forbedringer av NAV, men foreløpig er det ikke sikkert det er en helhetlig gjennomgang som er det som skal til. Et av h Et av hovedmålene med NAV-reformen var at mennesker med behov for forskjellige ordninger fra det offentlige, fikk ett sted å henvende seg. Noen kritiserer NAV blant annet for mangel på tilgjengelighet, og det forventer jeg og har tiltro til at NAV griper fatt i. Mer generelt er det viktig å fortsette utviklingen av NAV slik at etaten på en enda bedre måte kan utføre sine oppgaver.