Ja, absolutt. Et viktig poeng i en slik gjennomgang er å styrke tilliten til de ansatte å la disse utøve sin profesjon slik de ser det nødvendig. Det må åpnes for at saksbehandlere kan utvise skjønn og at de som trenger hjelp fra Nav skal slippe å føle seg som en kasteball i systemet.