KrF ser behovet for justeringer og forbedringer av NAV. Viktig at vi sørger for et system som i enda større grad setter brukeren i sentrum - i alle ulike livsfaser. Dessverre er det nok mange som opplever at systemet og strukturen motarbeider det som er det gode mål. Så det er potensiale for forbedring, men det tror jeg også er absolutt mulig med så mange dyktige ansatte. Et av hovedmålene med NAV-reformen var at mennesker med behov for forskjellige ordninger fra det offentlige, fikk ett sted å henvende seg. Vi ser at NAV blant annet kritiseres for mangel på tilgjengelighet. Det forventer vi at NAV griper fatt i, og har tiltro til at det gjøres. Mer generelt er det viktig å fortsette utviklingen av NAV slik at etaten på en enda bedre måte kan utføre sine oppgaver.