Ja, Rødt ønsker å bringe tilliten tilbake i trygdesystemet. Vi vil reformere NAV slik at det blir færre skjema og unødvendige kontrollrutiner. Stadig mer av saksbehandlingen er nå tilgjengelig på nett. Det må også være tilgjengelig personlig saksbehandling for de som ønsker dette. Mennesker som mottar trygd og stønader skal behandles med verdighet og respekt av den norske velferdsstaten. For å få til dette må vi gi de ansatte i førstelinjen i Nav tid og tillit til å gjøre jobben sin, samt stoppe nedleggelsen av NAV-kontorer og omgjøre NAV til en institusjon som gir gode og nære tjenester.